روز بندگی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 29 تیر 1400

مقام معظم رهبری: روز عرفه روز دعا و توسل و توجه و اوج توجه به خدا است.

دیدگاه کاربران