دولت 30 میلیارد خارج از بودجه به کشتی کمک می کند

varzesh3
منتشر شده در 03 خرداد 1400

صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک: با اعلام نوبخت دولت 30 میلیارد خارج از بودجه به #کشتی کمک می کند.


علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی: نیاز کشتی 114 میلیارد بودجه در طول سال است.

دیدگاه کاربران