باید تهدیدهای ایران را جدی گرفت

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 دی 1400

کارشناس صهیونیست: باید تهدید ایرانی‌ها را جدی گرفت آنها می‌توانند آسیب‌های جدی به ما بزنند...

دیدگاه کاربران