برخورد سفت و سخت با کارمندان واکسن نزده!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 21 آذر 1400

برخورد سفت و سخت با کارمندانی که واکسن کرونا تزریق نکرده باشند


از فردا یکشنبه کارکنان دولت موظف هستند در بدو ورود به اداره‌های دولتی کارت واکسن کرونای خود را ارائه کنند در غیر اینصورت به کمیته تخلفات اداری معرفی می‌شوند.

دیدگاه کاربران