"ویتنی ولف هرد" ثروتمندترین زن جوان جهان

همشهری
منتشر شده در 13 اسفند 1399

🔻ثروتمندترین زن جوان جهان ویتنی ولف هرد 31 ساله


🔺رقابت جف بزوس و ایلان ماسک برای تصاحب جایگاه ثروتمندترین مرد جهان

دیدگاه کاربران