آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای

اخبار تماشایی
منتشر شده در 27 شهریور 1400

قاضی پورمریدی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: درباره پرونده شهدای گرانقدر هسته‌ای و خانواده‌های آنها شهیدان علیمحمدی شهریاری داریوش رضایی‌نژاد و همچنین آقای فریدون عباسی و همسرشان دادخواستی به شعبه بین‌الملل که صلاحیت جهانی دارد ارائه شده است. بر همین اساس مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی علیه رژیم ایالت متحده آمریکا و 37 تن از اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به این رژیم در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای ما در دستور کار است.

دیدگاه کاربران