فیزوتراپی در منزل سالمندان توسط فیزیوتراپیست | فیزیوتراپیست سیفی 09190484618

فیزیوتراپیست سیفی
منتشر شده در 07 اردیبهشت 1398

فیزیوتراپی و کاردرمانی در منزل سالمندان برای بازگشت استقلال حرکتی و انجام فعالیت های روزمره (ADL) , کاهش درد مفاصل , تقویت عضلات محوری بدن مانند تنه و پاها برای بازگشت راه رفتن و نشستن , تحریک عمل بلع تماس و مشاوره :فیزیوتراپی در منزل تهران قم و کرج 09190484618

دیدگاه کاربران