👈2واکنش شیمیایی

سورن شیمی
منتشر شده در 16 مهر 1398

1. واکنش شیمیایی کلرات پتاسیم و قند


 2.تعامل سدیم با آب


❌نکات ایمنی را رعایت کنید❌

دیدگاه کاربران