معضلات جمعیتی در ایران

سینمامارکت
منتشر شده در 04 شهریور 1398

مجموعه مستند "خزان شکوفه ها" با بررسی نرخ رشد جمعیت و بررسی آمارها و اطلاعات جمعیتی سعی در تحلیل وضعیت جمعیتی امروز ایران دارد. در ادامه به فاکتورهای مختلف جمعیتی و پیامدهای منفی کاهش رشد جمعیت و پیدایش سالخوردگی پرداخته می شود.


برای دانلود و تماشا به سایت سینمامارکت مراجعه کنید : https://www.cinemamarket.ir/p/a178

دیدگاه کاربران