انفجار واکنش زنجیره ای دومینو با 12000 نخ کبریت

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 03 مهر 1398

About 12000 matches were used during this video.


Caution :

Do not try it in the house


#theS #match

دیدگاه کاربران