ایران از دوربین گردشگر اروپایی

رنگین کمان
منتشر شده در 15 بهمن 1396

گردشگر اروپایی که به کشورمان آمده، لحظات شیرین سفرش را در قاب دوربین ثبت کرده و حالا آن ها را با ما به اشتراک گذاشته است.

دیدگاه کاربران