سم علفکش تخصصی سلکت سوپر – Select Super

آریا سبز
منتشر شده در 02 دی 1396

یک علف کش سیستمیک و انتخابی بسیار قوی. کشنده تخصصی علف های هرز باریک برگ یکساله و چندساله در مزارع سویا و چغندرقند. محصول شرکت Arysta LifeScience فرانسه. علائم اثرگذاری این سم علف کش قوی پس از حدود یک هفته بصورت زرد و خشک شدن برگ ها قابل مشاهده خواهد بود. دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر در www.ariasabz.com . تماس: 09142973005 – 09354406776

دیدگاه کاربران