ویروس کرونا خوبی هایی هم داره !!!

من پنهان
منتشر شده در 05 اسفند 1398

سلام دوستان و هموطنان خوبم

#ویروس_کرونا #Corona Virus بسیار خطرناک و جهان شمول شده ولی خطرناک تر از آن #انسان و افرادی در ظاهرِ #بشر هستند که در پیرامون ما و بعضاً شاید خود ما هستیم .

در این #بحرانِ جهانی شاهد چند نکته ارزشمند هستیم .

سئوال : آیا اگر ما هم در جایگاه تولید کننده و توزیع کننده یا احتکار کننده ماسک بودیم همین رفتار را می کردیم ؟ آیا قضاوت درستی کرده ایم ؟

دیدگاه کاربران