صحبت های فریده شجاعی درباره وضعیت استقلال

اسپرت
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1399

صحبت های فریده شجاعی همسر زنده یاد منصور پورحیدری درباره وضعیت این روزهای استقلال

دیدگاه کاربران