رهبر انقلاب: بشریت هیچ زمانی به اندازه امروز نیازمند منجی نبوده است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 21 فروردین 1399

بیانات مقام معظم رهبری در نیمه شعبان


گوشه ای از سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب در روز نیمه شعبان

دیدگاه کاربران