ورزشهای فیزیوتراپی دوران بارداری

پسر استقلالی
منتشر شده در 07 مهر 1396

ورزشهای فیزیوتراپی مفید در دوران بارداری.توجه بفرمایید كه این تمرینات باید با تجویز و نظارت مستقیم متخصص فیزیوتراپی (فیزیوتراپیست) انجام گردد

mokhbernews.ir

دیدگاه کاربران