آیا لیزر موهای زیر بغل ضرر دارد ؟؟مراقبت زیبایی و لیزر ماه نیاوران 09384059009

لیزر و مراقبت زیبایی ماه نیاوران

للیزر موهای زائد زیر بغل اصلا خطرناک نیست زیرا عمق نفوذ لیزر بسیار ناچیز میباشد و به اندامها داخلی نمیرسدبرای خواندن مقاله کامل در این خصوص لطفا به سایت ما مراجعه نمایید


Poosb.com


للیزر الکس کندلا


للیزر ماه نیاوران


009384059009

دیدگاه کاربران