ترانزیت به نوعی خام فروشی حمل و نقل است

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 29 بهمن 1402

بخش هفتم

به گزارش پرتال حمل و نقل محمد تمنایی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان و طراح شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) در نشست بررسی ترانزیت ریلی به تشریح اهم اقداماتی که باید در زیرساخت ها صورت بگیرد پرداخت و ترانزیت به تنهایی را نوعی خام فروشی در حمل و نقل دانست.

دیدگاه کاربران