استفاده از قلب مصنوعی به دلیل تعداد کم پیوند قلب

اخبار تماشایی
منتشر شده در 31 اردیبهشت 1402
دیدگاه کاربران
<