رهبر انقلاب : برخی دوره‌ها دوره کم کاری دولت‌ها بوده دهه 90 دهه پیشرفت خیلی خوبی برای ما نبود

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 بهمن 1402

رهبر معظم انقلاب:


برخی دوره‌ها دوره کم کاری دولت‌ها بوده دهه 90 دهه پیشرفت خیلی خوبی برای ما نبود

دیدگاه کاربران
<