کوچکترین ماشین دنیا از کشور چین در مقابل بزرگترین ماشین دنیا

بهترین ها
منتشر شده در 04 خرداد 1402

کلیپ جالب از کوچک ترین تراک چینی و آزمایش اینکه چه تحملی در برابر بالای مختلف دارد و در مرحله آخر عبور بزرگ ترین ماشین دنیا از روی آن...

دیدگاه کاربران
<