الحاق ده ها فروند پهپاد رهگیر کرار به نیروی پدافند هوایی ارتش

اخبار تماشایی
منتشر شده در 20 آذر 1402
دیدگاه کاربران