شکار موجودات فضایی

بهترین ها
منتشر شده در 17 مهر 1396

ویدیویی از موجود فضایی گرفتار شده در زمین. که گفته میشود توسط دولت امریکا برای شناسایی بیشتر اعضای داخلی این موجود، کالبد شکافی شده است.

دیدگاه کاربران