مستند گرگ های ایران - اسرار حیات وحش ایران قسمت سیزده

مستند 2019
منتشر شده در 22 اسفند 1398

مجموعه برنامه « اسرار حیات وحش ایران » به معرفی بسیاری از جانوران طبیعت ایران، زیستگاهشان و وضعیت حفاظتی آنها مانند روباه شنی، شاه روباه، گاندو، رودک، راکون، گورخر و گوزن های ایرانی می پردازد.

دیدگاه کاربران