توله یوزپلنگ ایرانی گوشتخوار شد - سه ماهگی پیروز تنها بازمانده توله ایران

حاشیه
منتشر شده در 28 تیر 1401

حال خوش توله یوز ایران


تنها بازمانده توله ایران یوزپلنگ ایرانی این روز‌ها حال بهتری دارد و از مرحله شیرخواری وارد دوران گوشتخواری شده است.

دیدگاه کاربران
<