به ایران حمله میکنیم فقط اینجااینجا و اینجا در اسرائیل نابود میشه!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 04 دی 1400

به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله میکنیم مشکلی نیست فقط اینجا اینجا اینجا اینجا و.... در اسرائیل نابود میشه!

دیدگاه کاربران