گلزنی ترابی به الغرافه روی ریباند شوت محمدی

ورزشی
منتشر شده در 24 دی 1399

گل اول العربی به الغرافه توسط مهدی ترابی روی ریباند شوت محمدی در دقیقه 11

دیدگاه کاربران