چه اخباری نیاز به اعتبار سنجی دارند؟

سواد رسانه ای
منتشر شده در 08 اردیبهشت 1400

چه اخباری نیاز به اعتبار سنجی دارند؟


چه اخباری نیاز به اعتبار سنجی دارد؟


هر خبری را که دیدید یا شنیدید یا خواندید سریعا باور نکنید و مقداری درباره آن در منابع معتبر جست‌وجو کنید.


در این موشن گرافیک به موضوع اعتبار سنجی اخبار رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌شده است.


#سواد-رسانه-ای


#رسانه-های-اجتماعی


#اخبار-جعلی

دیدگاه کاربران