توضیحات وزیر بهداشت در مورد رفتار جدید ویروس کرونا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 01 اردیبهشت 1400

توضیحات وزیر بهداشت در مورد رفتار جدید ویروس کرونا: بیمار بعد از مرخص شدن بعد از یک هفته با ریه گرفتار باز می گردد

دیدگاه کاربران