قیمت خودرو در بهار 1400 حتما گران می شود

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 فروردین 1400

به گفته رئیس شورای رقابت قیمت جدید خودروهای تولیدی بر اساس تورم 14 درصدی زمستان به اضافه تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد افزایش نرخ خواهند گرفت.

دیدگاه کاربران