عجایب علمی در قرآن کریم

یونیکرن
منتشر شده در 01 شهریور 1396

در این کلیپ بیان برخی اتفاقات آسمان در قرآن را مشاهده می کنید.

دیدگاه کاربران