اقدامات پیشگیرانه شیوع کرونا : واحد اقامتی

هتل الیزه شیراز
منتشر شده در 10 تیر 1399

یکی از حساس ترین قسمت ها اتاق ها هستند. یک مهمان قطعا در این شرایط محق است که بداند پشت صحنه چطور وسایل ملحفه ها و حوله ها ضدعفونی می شوند. ما معتقدیم وقتی با آرامش می خوابید که به تمیزی ملحفه هاتون ذره ای شک نداشته باشید.

دیدگاه کاربران