پیام دختری که از کره شمالی گریخت برای هموطنانش

ترنج
منتشر شده در 30 دی 1398

سخنرانی تکان دهنده و شنیدنی دختری که در 14 سالگی از کره شمالی گریخت.

دیدگاه کاربران
تماشا -

هیچ ویدیویی بارگیری یا پخش نمیشود