شوت دیدنی قلی زادهگل اول شارلروا به سنت ترویدن

دنیای اسپرت
منتشر شده در 04 آذر 1398

هفته 7 ژوپیر لیگ بلژیک


گلزنی لژیونر ایرانی تیم شارلروا علی قلی زاده در برابر تیم سنت ترویدن

دیدگاه کاربران