ویروس کرونا را از نزدیک ببینید!

ترند
منتشر شده در 27 بهمن 1398

آزمایشگاه انستیتوی ملی آلرژی ها و بیماری های عفونی واقع در مونتانا در ایالات متحده آمریکا تصاویر جدیدی از کرونا ویروس منتشر کرده است.

دیدگاه کاربران