تعویض و ترمیم دندان های ترمیمی

دکتر فرزانه فرخ نژاد
منتشر شده در 17 آذر 1398

فیلم تعویض وترمیم دندان های ترمیمی دکتر فرزانه فرخ نژاد دندانپزشک زیبایی و ایمپلنت. برای ارتباط بیشتر با دکتر فرزانه فرخ نژاد به اینستاگرام laminate_composite مراجعه کنید.

دیدگاه کاربران