ایران , بهشت مالیاتی ثروتمندان است

تماشاخانه
منتشر شده در 13 بهمن 1398

روایت وحید عزیزی پژوهشگر حوزه مالیات و کارشناس اقتصادی درباره مالیات گیری از ثروتمندان در ایران

دیدگاه کاربران