حس و حال عجیبی است

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 19 اردیبهشت 1403

حرم باشی

باران ببارد

دوست داری تمام حرم را قدم بزنی و خیس شوی

خیره به گنبد

ذکر لبت دعایی باشد

که تمام عمر شوق اجابتش را داشته ای...

دیدگاه کاربران