بالاخره پرتاب های بلند نادر محمدی تبدیل به گل شد!

خبر از ما
منتشر شده در 17 آذر 1399

نادر محمدی در دقیقه 7 بازی موفق شد گل دوم تیمش را روی اشتباه علیرضا حقیقی وارد دروازه گل گهر کند

دیدگاه کاربران