سولیتر و پشت حلقه ای pear cut نماد شخصیت جسور و مستقل

دکوریکور
منتشر شده در 03 آذر 1399

الماس یا نگین pear cut یا اشکی ترکیبی از برش مارکیز و برش بیضی یا گرد است. به دلیل شباهت آن با میوه گلابی نام این برش این چنین اقتباس شده است اما از نظر شکل شبیه به یک قطره اشک نیز در نظر گرفته می‌شود.


بانویی که نگین اشکی را برای انگشتر سولیتر و پشت حلقه ای خود انتخاب میکند شخصیتی مستقل و جسور دارد و دوست دارد مطابق میل خود جواهراتش را انتخاب کند.


https://decoricor.com/product/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-r574/

دیدگاه کاربران