آموزش نصب چمن مصنوعی بدون تماس چسب با سطح | خانه چمن

چمن مصنوعی خانه چمن
منتشر شده در 04 آذر 1399

همان طور که می دانید نصب چمن های مصنوعی نیازمند استفاده از چسب دوجزئی قوی روی سطح می باشد.


اما در برخی مواقع با توجه به نوع سطح می توان از نوار اتصال برای نصب چمن استفاده نمود. در این ویدیو نحوه نصب چمن مصنوعی بدون تماس چسب با سطح آموزش داده شده است.


شرکت خانه چمن با استفاده از نصابان حرفه ای و کاربلد از مشاوره تا نصب چمن مصنوعی همراه با شما خواهد بود.


به منظور بازدید از پروژه های نصب و همچنین محصولات به وبسایت "خانه چمن" مراجعه نمائید.

دیدگاه کاربران