اهمیت نژاد و محاسبه اختلاف سود نژادهای مختلف

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

جالب است بدانید که قیمت یک مرغ تخم گذار با نژاد متفاوت در پایان سال می تواند حداقل هشت میلیون تومان سود بیشتری را برای شما در بر داشته باشد.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/146-nejad.html

دیدگاه کاربران