پخش خودکار بعدی

آموزش ریاضی هشتم | توان و جذر | علی نادری

میهن مکتب میهن مکتب
1


فصل هفتم ریاضی هشتمتوان و جذردرس اول: تواندرس دوم: تقسیم اعداد توان داردرس سوم: جذر تقریبیدرس چهارم: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداددرس پنجم: خواص ضرب و تقسیم رادیکال هادریافت مجموعه کامل mihanmaktab.comعلی نادری 09135748409

تاریخ انتشار 24 / 08 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.