دیدگاه دین نسبت به وجود انسان های نخستین

خبرگزاری رسا
منتشر شده در 21 شهریور 1398

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به باورهای دینی نسبت میان این باورها و انسان های نخستین را مورد بررسی قرار می دهد.

دیدگاه کاربران