شوخی حسن ریوندی با اکبر عبدی در حضور خودش

مهرگان
منتشر شده در 27 اردیبهشت 1396

حسن ریوندی در یکی ار استندآپ کمدینی که اجرا کرد با حضور اکبر عبدی در میان تماشاگران بود و خاطره ای از او و آهنگ آبادانی به صورت طنز اجرا کرد

دیدگاه کاربران