صحبت های بازرس کانون صنفی معلمان تهران درمورد اعتصابات

تک شو
منتشر شده در 22 مهر 1397

رسول بداقی ، بازرس کانون صنفی معلمان تهران


" معلم دنبال قدرت نیست که با او برخورد می‌شود . معلم دنبال بهبود وضعیت جامعه و آینده نسلی است که فردا را می‌سازد ."

دیدگاه کاربران