ویدیوی طراحی لوگوی بکد

استودیو مونس خواه
منتشر شده در 30 تیر 1398

لوگوی بکد در قالب ساختار شش‌ضلعی آرایش مولکولی مواد و ساختار نوشتاری خود کلمه بکد طراحی شده تا حس فعالیت شیمیایی را انتقال دهد. و در طراحی لوگوتایپ انگلیسی بر اساس ساختمان فونت حروف در قالب شکل دایره‌ای که دارد قرار بگیرد.

دیدگاه کاربران