بسیج باید چشم بینا و دست توانا در راه آهن باشد

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 16 بهمن 1397

ویدیو بسیج باید چشم بینا و دست توانا در راه آهن باشد از کانال پرتال حمل و نقل iranway

دیدگاه کاربران