سخنگوی آتش نشانی تهران با اعلام اینکه لکه گیری محل حادثه انفجار