توصیف ایران در یک جمله!

سکانس
منتشر شده در 06 اردیبهشت 1397

توصیف ایران در یک جمله!


در این ویدئوی جالب از گردشگران خارجی خواسته شده تا ایران را در یک جمله تعریف کنند که جواب های جالبی داده اند که باهم میبینیم

دیدگاه کاربران